Hot

Trafikdödad utter. Foto: J Arrendal/MyraNatur.

Orsakerna till utterns minskning är exempelvis förstörda livsmiljöer (habitat), störningar från mänsklig aktivitet, trafikdöd, död orsakad av fiskeredskap, samt jakt. Det största problemet för uttern har dock varit miljögifter (speciellt PCB).
 
<