Konsult

Trafikdödad utter. Foto: J Arrendal/MyraNatur.
Inventering av åtgärdsbehov faunaåtgärder. Foto: J Arrendal/MyraNatur.
Där åtgärd inte är möjlig, men ett uppmärksammande är det. Foto: P Blomkvist/MyraNatur.
Faunapassage artificiell strand under bro. Foto: J Arrendal/MyraNatur.
Insamling av utterspillning för DNA-analys. Foto: P Blomkvist/MyraNatur.
Arbete längs järnväg. Foto: J Arrendal/MyraNatur.
För en del uppdrag krävs 4WD. Foto: J Arrendal/MyraNatur.
Ibland får dock en mountain bike ta vid. Foto: J Arrendal/MyraNatur.
MyraNatur utför på konsultuppdrag olika typer av naturvårdsrelaterade projekt.

Vi gör exempelvis inventeringar, utvärderingar, bristanalyser och sammanställningar inom ämnen som bevarandeekologi och naturvård. Våra uppdragsgivare är bl a länsstyrelser, Trafikverket och olika universitet. Vi arbetar både på djupet och på bredden och tar uppdrag över hela landet. MyraNaturs Johanna Arrendal är fil dr i zooekologi, med specialistkompetens inom ämnet utter.