Här har MyraNatur utfört uppdrag

Uppdrag sorterade på datum

Datum
2011-09-08 Föreläsning och exkursion, Grimsö Föreläsning och exkursion utter, för kurs i Viltbiologi, inst för naturvårdsbiologi, Sveriges lantbruksuniversitet SLU. » Läs mer
2011-08-01 - 2012-11-30 Utvärdering av faunapassager för utter Nationell utvärdering av befintliga utteråtgärder för Trafikverket. Vi sammanställer vad som är byggt, utvärderar ett antal modeller och varianter för att se hur de fungerar för utter, jämför kvaliteter och kostnader. Syftet är att få fram vilka modeller som bör användas, på vilka typer av platser de bör användas och hur de bör anläggas för att få bästa effekt. » Läs mer
2011-05-11 - 2011-12-31 Bristanalys utter-järnväg Bristanalys utter järnväg, kvarvarande områden i Sverige, för Trafikverket. Identifiering av platser längs järnvägar i södra Sverige som behöver åtgärdas för utter via GIS och annan befintlig dokumentation, samt inventering av kvarvarande platser i både södra och norra Sverige. » Läs mer
2011-05-11 - 2011-12-31 Specialiststöd utteråtgärder vid väg och järnväg Råd och stöd angående utteråtgärder till Trafikverket regionerna Öst och Mitt. Revidering och uppdatering av prioiteringslistor, råd om typ av åtgärd, stöd på plats i byggskedet, besiktning av genomförda åtgärder, planering för 2012 års arbete. » Läs mer
2011-04-17 Utterföredrag och exkursion Älvkarleby Utterföredrag och exkursion på barmark, Laxön, Älvkarleby, för Naturskyddsföreningen i Älvkarleby. Efter ett längre föredrag med senaste nytt om uttern i Sverige, begav vi oss ut längs Dalälvens steniga fall vid Älvkarleby för att kalibrera synen för hur man hittar spårtecken efter uttern i en sådan miljö. » Läs mer
2011-03-17 Föreläsning och exkursion utter, Uppsala universitet. Föreläsning och exkursion utter, kurs i bevarandebiologi (conservation biology), Uppsala universitet. » Läs mer
2011-02-06 Utterexkursion Färnebofjärden Utterexkursion, snöspårning, Färnebofjärden, för Länsstyrelsen i Gävleborg. En riktigt lyckad utterexkursion vintertid bjuder på både färska utterspårlöpor och strålande sol. Så blev det också vid utterexkursionen i Färnebofjärden. » Läs mer
2010-12-01 - 2011-05-31 Utvärdering faunaåtgärder Utvärdering av nybyggda faunapassager för utter i Stockholms län. Revidering av prioriteringslista för kommande åtgärder. Uppdragsgivare: Trafikverket Region Stockholm. » Läs mer
2010-09-06 Föreläsning och exkursion utter, Hägernäs Föreläsning och exkursion utter, för kurs i Viltbiologi, inst för naturvårdsbiologi, Sveriges lantbruksuniversitet SLU. » Läs mer
2010-05-27 Föreläsning Spårtecken däggdjur Föreläsning Spårtecken däggdjur, för kursen Vertebratfaunistik, Uppsala universitet. » Läs mer
2010-04-01 - 2010-12-31 Rådgivning faunaåtgärder, Trafikverket Region Öst Rådgivning och stöd faunaåtgärder, Trafikverket Region Öst. Revidering av prioriteringslistor, genomförandebeskrivningar för åtgärder, stöd för projektledare och entreprenör vid konstruktion av faunapassage, besiktning genomförda åtgärder. » Läs mer
2010-03-06 Kurs i snöspårning däggdjur Exkursion (kurs i snöspårning), för kursen Vertebratfaunistik, Uppsala universitet. » Läs mer
2010-02-27 Utterexkursion Färnebofjärden Utterexkursion, snöspårning, Färnebofjärden, för Länsstyrelsen i Gävleborg. Nattfärska utterspår vid Sevedskvarn. » Läs mer
2010-02-01 - 2010-06-30 Revidering av undersökningstyp utter-mink Revidering av den nationella standarden (undersökningstyp) för inventering av utter i Sverige, Länsstyrelsen i Jönköpings län. » Läs mer
2010-01-01 - 2010-12-01 Bristanalys utter järnväg Bristanalys utter järnväg, norra Sverige, Banverket/Trafikverket. Identifiering av platser längs Norra stambanan och Ostkustbanan som behöver åtgärdas för utter via GIS och annan befintlig dokumentation, samt inventering av ett urval objekt. » Läs mer