Här har MyraNatur utfört uppdrag

Uppdrag sorterade på datum

Datum
2010-01-01 - 2010-11-30 Redovisning och utvärdering av åtgärdsprogram för utter Redovisning och utvärdering av Åtgärdsprogram (ÅGP) för utter 2006-2010, Länsstyrelsen i Jönköpings län. » Läs mer
2010-01-01 - 2010-08-31 Rovdjursförvaltning Rovdjursförvaltning i Uppsala län (samt vid behov även i Stockholms, Södermanlands, Gävleborg, samt Västmanlands län) för Länsstyrelserna i respektive län, nationellt även för Viltskadecenter. Besiktning av rovdjursangrepp på tamdjur, förebyggande åtgärder mot rovdjursangrepp på tamdjur, inventering av stora rovdjur, samt besiktning av lodjur och björn vid licensjakt. » Läs mer
2009-11-07 Föredrag stora rovdjur och utter, Roslagens stövargille Föredrag om Upplands stora rovdjur och utter, på Roslagens stövargilles årsmöte på resa till Eckerö. » Läs mer
2009-11-01 - 2010-03-31 Rådgivning faunaåtgärder, Vägverket Region Mälardalen Rådgivning och stöd faunaåtgärder, Vägverket Region Mälardalen. Inventering av platser som behöver åtgärdas för utter. Revidering av prioriteringslistor, genomförandebeskrivningar för åtgärder, stöd för projektledare och entreprenör vid konstruktion av faunapassage, besiktning genomförda åtgärder. » Läs mer
2009-09-15 Föreläsning och exkursion utter, Grimsö Föreläsning och exkursion utter, för kurs i Viltbiologi, inst för naturvårdsbiologi, Sveriges lantbruksuniversitet SLU. » Läs mer
2009-05-19 Föreläsning Spårtecken däggdjur Föreläsning spårtecken däggdjur, för kursen Vertebratfaunistik, Uppsala universitet. » Läs mer
2009-04-27 Föreläsning inventeringsmetodik, Uppsala universitet Föreläsning om inventeringsmetodik, för kursen Ecological methods, Uppsala universitet. » Läs mer
2009-04-17 Utterexkursion , Funbo Föredrag och exkursion utter, arr Länsstyrelsen i Uppsala län. Samarrangemang med aspexkursion med anledning av Naturens år 2009. » Läs mer
2009-04-01 - 2009-10-31 Rådgivning faunaåtgärder, Vägverket Region Mälardalen Rådgivning och stöd faunaåtgärder, Vägverket Region Mälardalen. Inventering av platser som behöver åtgärdas för utter. Revidering av prioriteringslistor, genomförandebeskrivningar för åtgärder, stöd för projektledare och entreprenör vid konstruktion av faunapassage, besiktning genomförda åtgärder. » Läs mer
2009-03-28 Lodjursexkursion Tinäset, Färnebofjärden Lodjursexkursion Tinäset, Färnebofjärden, arr Naturum Färnebofjärden. Lodjursexkursion i skymning. Deltagarna fick se spår i snön, lukta på lodjurets markeringar på husknutar och vindskydd. Medan skymningen föll hölls en föreläsning i värmen i Lobergskojan, därefter begav vi oss ut för att lyssna efter lodjurets brunstläte, eller uggleläten. Natten förblev dock tyst, men efter kvällens upplevelser och korvgrillning verkade deltagarna ändå nöjda. » Läs mer
2009-01-01 - 2009-12-31 Rovdjursförvaltning Rovdjursförvaltning i Uppsala län (samt vid behov även i Stockholms, Södermanlands, Gävleborg, samt Västmanlands län) för Länsstyrelserna i respektive län, nationellt även för Viltskadecenter. Besiktning av rovdjursangrepp på tamdjur, förebyggande åtgärder mot rovdjursangrepp på tamdjur, inventering av stora rovdjur, samt besiktning av lodjur och björn vid licensjakt. » Läs mer
2008-11-01 - 2008-12-31 Rådgivning och utvärdering faunaåtgärder, Vägverket Region Stockholm Rådgivning, stöd och utvärdering faunaåtgärder, Vägverket Region Stockholm. Utvärdering av nybyggda faunapassager för utter, samt generell rådgivning om åtgärdstyper. » Läs mer
2008-09-08 Föreläsning och exkursion utter, Grimsö Föreläsning och exkursion utter, för kurs i Viltbiologi, inst för naturvårdsbiologi, Sveriges lantbruksuniversitet SLU. » Läs mer
2008-09-01 - 2008-10-31 Utterinventering södra Stockholms län Inventering av utter i södra Stockholms län, för Länsstyrelsen i Stockholms län. Första inventeringen i området. » Läs mer
2008-05-24 Rådgivning utter och vattenregleringar Rådgivning utter och vattenregleringar, Länsstyrelsen i Gävleborg. » Läs mer