Här har MyraNatur utfört uppdrag

Uppdrag sorterade på datum

Datum
2008-04-20 Utterexkursion Färnebofjärden Föredrag och barmarksexkursion utter, Färnebofjärden, arr Länsstyrelsen i Gävleborg. Deltagarna fick se bilder och lyssna på ett föredrag om uttern och dess situation och efter detta samlades vi vid Sevedskvarn för att göra en uttervandring. Under vandringen visade vi platser som uttern gärna besöker och svarade på frågor. » Läs mer
2008-03-01 - 2008-12-31 Rådgivning faunaåtgärder, Vägverket Region Mälardalen Rådgivning och stöd faunaåtgärder, Vägverket Region Mälardalen. Framtagande av bristanalys för hjortdjur i Region Mälardalen. Även lite arbete kring bristanalyser för fisk och groddjur. Inventering av platser som behöver åtgärdas för utter (Bristanalys utter). Revidering av prioriteringslistor, genomförandebeskrivningar för åtgärder, stöd för projektledare och entreprenör vid konstruktion av faunapassage, besiktning av genomförda åtgärder. » Läs mer
2008-02-24 Föredrag och exkursion utter, Karlholm Föredrag och exkursion utter, Karlholm, arr Länsstyrelsen i Uppsala län. Ett 80-tal deltagare fick lära sig lite mer om utterns liv och se och lukta på utterspillning i Karlholm, Uppland. Evenemanget arrangerades med anledning av den utterinventering som MyraNatur utfört i Dalälven och längs Uppsala läns kust på uppdrag av Länsstyrelsen. » Läs mer
2008-01-01 - 2008-12-31 Rovdjursförvaltning Rovdjursförvaltning i Uppsala län (samt vid behov även i Stockholms, Södermanlands, Gävleborg, samt Västmanlands län) för Länsstyrelserna i respektive län, nationellt även för Viltskadecenter. Besiktning av rovdjursangrepp på tamdjur, förebyggande åtgärder mot rovdjursangrepp på tamdjur, inventering av stora rovdjur, samt besiktning av lodjur och björn vid licensjakt. » Läs mer
2007-10-11 Team-building Team-building för grupp ur ledningscentralen, Stockholms brandförsvar. Gruppen fick under ledning genomföra en lagom strapatsfylld kanotpaddling med olika övningsmoment i samarbete. Därefter avslappning i form av bastubad. Dagen avslutades med middag på Dannemora Wärdshus. » Läs mer
2007-09-17 Föreläsning och exkursion utter, Grimsö Föreläsning och exkursion utter, för kurs i Viltbiologi, inst för naturvårdsbiologi, Sveriges lantbruksuniversitet SLU. » Läs mer
2007-08-01 - 2007-10-31 Utterinventering kust och skärgård Stockholms län Inventering av utter längs kust och i skärgård i Stockholms län, för Länsstyrelsen i Stockholms län. » Läs mer
2007-04-01 Föredrag och exkursion utter, Bollnäs Föredrag och exkursion utter, arr Naturskyddsföreningen, Bollnäs. Med anledning av utterns återkomst till Galvån, höll vi på uppdrag av Naturskyddsföreningen, ett föredrag och en uttervandring på plats. Vi visade hur uttern rör sig längs ån, platser som uttern besöker och var man kan hitta utterspillning. » Läs mer
2007-02-02 Fältexkursion snöspårning av lodjur och utter Fältexkursion för delegation ur the European Society of Conservation Biology: snöspårning av lodjur och utter, för Länsstyrelsen i Uppsala län. » Läs mer
2007-01-01 - 2007-12-31 Rovdjursförvaltning Rovdjursförvaltning i Uppsala län (samt vid behov även i Stockholms, Södermanlands, Gävleborg, samt Västmanlands län) för Länsstyrelserna i respektive län, nationellt även för Viltskadecenter. Besiktning av rovdjursangrepp på tamdjur, förebyggande åtgärder mot rovdjursangrepp på tamdjur, inventering av stora rovdjur, samt besiktning av lodjur och björn vid licensjakt. » Läs mer
2006-10-09 - 2006-10-24 Rådgivning utteråtgärder, Vägverket Region Mälardalen Rådgivning viltstängsel för utter vid nya E4, för Vägverket Region Mälardalen. » Läs mer
2006-09-01 - 2006-10-31 Utterinventering kust och Dalälven i Uppsala län Inventering av utter längs kust och Dalälv i Uppsala län, för Länsstyrelsen i Uppsala län. » Läs mer
2006-08-01 - 2006-08-31 Åtgärdsförslag för faunapassager för utter i norra Stockholms län Åtgärdsförslag för faunapassager för utter i norra Stockholms län, för Vägverket Region Stockholm. » Läs mer
2006-08-01 - 2006-12-31 Rovdjursförvaltning Rovdjursförvaltning i Uppsala län (samt vid behov även i Stockholms, Södermanlands, Gävleborg, samt Västmanlands län) för Länsstyrelserna i respektive län, nationellt även för Viltskadecenter. Besiktning av rovdjursangrepp på tamdjur, förebyggande åtgärder mot rovdjursangrepp på tamdjur, inventering av stora rovdjur, samt besiktning av lodjur och björn vid licensjakt. » Läs mer