Lantraserna

Roslagsfår. Foto: J Arrendal/MyraNatur.
Hedemoratuppar och höns. Foto: P Blomkvist/MyraNatur.
Garn från roslagsfår. Foto: J Arrendal/MyraNatur.
Husdjuren spelar en central roll och hos oss står djurens välbefinnande i fokus, från födsel till slakt. Djuren ger oss också fina naturmaterial att arbeta med, såsom kardflor, garn och varma, mjuka fällar.

Att vi har valt att arbeta med just lantraser, har sin förklaring i att de har många egenskaper som är värdefulla i bevarandearbetet. De tillgodogör sig betet på naturbetesmarker bättre och likaså vinterfodret från slåtterängar. De är friska, härdiga, har goda modersegenskaper och är framför allt tillgivna och lätthanterliga.

För närvarande håller vi roslagsfår (genbank) och hedemorahöns (grundad av genbanksdjur).