Lodjursexkursion

Det nordliga stora vilda kattdjuret. Foto: J Arrendal/MyraNatur.
Spår efter vänstertass. Foto: J Arrendal/MyraNatur.
Med pannlampa ser man mer än vad lodjuren tror. Foto: J Arrendal/MyraNatur.
Tofsar och utmärkt hörsel. Foto: J Arrendal/MyraNatur.
Vi följer lodjurets rörelser i skog och mark.
Lotass. Foto: J Arrendal/MyraNatur.

Denna stora katt bjuder ofta på spännande spårningar. Vi berättar om lodjurets liv och deras påverkan på omgivningen och vice versa.

Spårexkursioner ges i december till mars, beroende på snötillgång. Exkursioner kan även genomföras på barmark. Då tittar vi på miljöer som lodjuret rör sig i och letar efter spårtecken som lodjuret lämnar efter sig även när det inte är snö. I mars lyssnar vi efter lodjurets brunstläten.

Här kan du se exempel på genomförda exkursioner.