Fortsatt arbete med vilt och infrastruktur för Trafikverket under 2014

Ny modell av markeringsplats för utter. Foto: J Arrendal/MyraNatur
Under 2014 har vi fortsatt att arbeta för Trafikverket med åtgärder för utter och annat mindre och medelstort vilt. Vi har även arbetat med Trafikverkets nya nationella miljödatabas.

Vi jobbar med åtgärder i fyra av Trafikverkets sex regioner (Mitt, Öst, Stockholm, Syd). Vi planerar de nya åtgärderna och underhållet av befintliga åtgärder, ger stöd åt Trafikverkets projektledare i utförandet och åt entreprenörerna på plats i byggskedet.

Vi har även ansvarat nationellt för att alla åtgärder och kvarstående brister för utter har överförts till Trafikverkets nya miljödatabas Miljöwebben. I det arbetet har även ingått att hjälpa till att testa och utveckla funktionen av den nya databasen till att bli ett smidigt redskap i administration, planering av nya åtgärder och underhåll av befintliga åtgärder. Ett riktigt spännande och resultatgivande arbete.

Och hur fungerar den nya modellen av markeringsplats på bilden? Ja, vi har inte utvärderat den ännu, men uttern verkar gilla markeringsplatsen och besöker den för att revirmarkera. Förhoppningsvis slinker den därefter ner i vattnet igen och simmar genom det lugna vattnet i rörbron. Problemet på platsen är alltså inte rörbron eller att det inte är simbart för uttern - det är att det är stor risk för att uttern genar över vägbanken när den rör sig på andra ställen än vid rörbron. Därför ville vi locka den till rörbron genom att erbjuda en markeringsplats. Däremot ville vi inte locka upp uttern ur vattnet till markeringsplatsen så att den sedan skulle gå över vägbanan - den här åtgärden erbjuder ju inte en säker och torr passage under vägbana. Därför satte vi en stängselfålla för att de ska tvingas ner till vattnet och bron igen. Givetvis kan de passera över vägbanan om de måste, men då slipper de trassla sig förbi ett längre stängsel. Nöden har ju ingen lag, inte ens för en utter.

Kommentarer

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Each email address will be obfuscated in a human readable fashion or (if JavaScript is enabled) replaced with a spamproof clickable link.

Mer information om formateringsmöjligheter