Fortsatt arbete tillsammans med Trafikverket i regionerna Mitt och Öst

Hylla för utter och annat småvilt under bro med forsande vatten. Foto: J Arrendal/MyraNatur.
Under 2012 har vi fortsatt att arbeta på uppdrag för Trafikverket i Regionerna Mitt och Öst med åtgärder som gynnar utter och annat mindre och medelstort vilt.

Trafikverket fortsätter arbetet med att minska mängden trafikdödat småvilt, särskilt utter. I år ger vi stöd och råd angående utteråtgärder framför allt i Trafikverkets regioner Mitt och Öst, dvs Dalarnas, Gävleborg, Jämtlands, Västernorrlands, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län. Vi väljer ut platser som bör åtgärdas och föreslår vilken åtgärd de bör få. Vi arbetar tillsammans med Trafikverkets projektledare, bro-, drift- och beläggningsansvariga och stöttar entreprenörerna på plats i byggskedet. Sedan besiktigar vi åtgärden så att vi är säkra på att målet har nåtts och för att samtliga parter ska få feedback i arbetet. Målet är att åtgärder för utter och annat småvilt ska bli rutinmässigt inkorporerade vid anläggande och byte av trummor och ny- och ombyggnation av broar.

Kommentarer

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Each email address will be obfuscated in a human readable fashion or (if JavaScript is enabled) replaced with a spamproof clickable link.

Mer information om formateringsmöjligheter