I år ger vi råd och stöd till Trafikverkets regioner Öst och Mitt

Vid Hjulstabrons vägbank tvärs Mälaren är det stor risk att utter trafikdödas. Foto: J Arrendal/MyraNatur.
Vi fortsätter med Trafikverkets arbete att minska vägnätets och järnvägens påverkan på småviltet, med uttern som ambassadör. Under 2011 ger vi stöd och råd framför allt i Trafikverkets regioner Öst och Mitt.

Trafikverket fortsätter arbetet med att minska mängden trafikdödat småvilt, särskilt utter. I år ger vi stöd och råd angående utteråtgärder framför allt i Trafikverkets regioner Öst och Mitt, dvs Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro, Västmanlands, Dalarnas, Gävleborg, Jämtlands och Västernorrlands län. Vi gör även mindre arbeten i andra regioner. Vi tar fram förslag på platser som bör åtgärdas och hur de bör åtgärdas. Vi arbetar tillsammans med Trafikverkets projektledare, bro- och driftansvariga och stöttar entreprenörerna på plats i byggskedet. Sedan besiktigar vi åtgärden så att vi är säkra på att målet har nåtts och för att samtliga parter ska få feedback i arbetet. Målet är att åtgärder för utter och annat småvilt ska bli rutinmässigt inkorporerade vid anläggande och byte av trummor och ny- och ombyggnation av broar. Se mer under information om uppdraget.

Kommentarer

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Each email address will be obfuscated in a human readable fashion or (if JavaScript is enabled) replaced with a spamproof clickable link.

Mer information om formateringsmöjligheter