Under 2015 har vi arbetat för Trafikverket med åtgärder för vilt

Anläggande av trumma för småvilt i samband med rörbrobyte på E18. Foto: J. Arrendal/MyraNatur.
Vi har fortsatt uppdrag för Trafikverket med åtgärder längs väg och järnväg för utter och andra mindre och medelstora djur.

Vi jobbar med åtgärder i fyra av Trafikverkets sex regioner (Mitt, Öst, Stockholm, Syd). I år har vi mestadels arbetat i regionerna Syd och Öst. Arbetet i region Mitt och Stockholm har skjutits fram på grund av större omprioriteringar inom Trafikverket. Vårt arbete består i att planera de nya åtgärderna och underhållet av befintliga åtgärder, ge stöd åt Trafikverkets projektledare i utförandet och åt entreprenörerna på plats i byggskedet.

Kommentarer

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Each email address will be obfuscated in a human readable fashion or (if JavaScript is enabled) replaced with a spamproof clickable link.

Mer information om formateringsmöjligheter