Utterns förekomst i Uppsala län inventerad i höst

Pinfärskt, gulgrönt sekret som revirmarkering av utter. Foto: J Arrendal/MyraNatur.
Under september månad genomförde vi en inventering av utter i Uppsala län på uppdrag av Länsstyrelsen i Uppsala län.

Uttern räknas till de rödlistade arterna i vårt land och dess förekomst inventeras mer eller mindre regelbundet i stora delar av landet. I år var det dags att återinventera Uppsala län, ett län där uttern faktiskt höll sig kvar när det var som sämst för arten på 1980-talet. Detta fåtal individer har bidragit till den fantastiska utveckling av utterstammen i Uppsala län som vi har haft under 1990- och 2000-talet. Uttern har inventerats storskaligt i länet sedan 1995. Efter en sommar med höga vattenflöden och med fortsatta tunga regnväder under hösten återbesökte vi platser som inventerades senast under 2004 och 2006 för att se om uttern hade lämnat spår eller spillning efter sig som avslöjade dess närvaro. Erik Isakson och Johanna Arrendal skötte fältjobbet. Trots höga vattenflöden kunde vi se spårtecken efter utter spritt över hela länet, även om den inte återfanns på samtliga inventeringens platser. Resultatet behandlas av Länsstyrelsen själv och kommer att presenteras av dem i rapportform framöver.

Kommentarer

Hej!
Det kan säkert ha varit en utter du såg, även om måttet låter lite litet, men det kanske var kroppen utan svans. Det kan också vara svårt att avgöra storlek på håll. Utter finns i Ekoln och de åar och bäckar som mynnar i sjön. Vintertid håller den till mer i åarna där det finns bättre med öppet vatten, men passerar över Ekolns isar då och då.
Tack för rapporten! På ArtPortalen kan man som privatperson registrera observationer av t ex utter om man vill.
Mvh,
Johanna Arrendal

Hej!
Tisdagen 16 januari såg min hustru och jag en utter ute på isen. Platsen var Kohagen i Sunnersta, Uppsala. Den var tämligen stor, kanske 60 eller 70 centimeter totalt. Tyvärr hade jag inte någon kamera med mig.
Med vänlig hälsning
Stig Lundquist

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Each email address will be obfuscated in a human readable fashion or (if JavaScript is enabled) replaced with a spamproof clickable link.

Mer information om formateringsmöjligheter