Vi hjälper Trafikverket med uttern i fyra av landets sex regioner i år

Plats där uttern går över vägbanan. Foto: J Arrendal/MyraNatur.
Nylagd torrtrumma i samband med beläggningsarbete. Foto: J Arrendal/MyraNatur.
Uttern lockas in i trumman genom att den får möjlighet att spillningsmarkera på stenarna. Foto: J Arrendal/MyraNatur.
I år driver vi arbetet med åtgärder för utter och annat smått och medelstort vilt för Trafikverket i regionerna Mitt, Öst, Stockholm och Syd. Trafikverket åtgärdar för utter både längs bana och väg.

Trafikverket fortsätter arbetet med att minska mängden trafikdödat småvilt, särskilt utter. I år ger vi stöd och råd angående utteråtgärder framför allt i Trafikverkets regioner Mitt, Öst, Stockholm och Syd. Vi väljer ut platser som bör åtgärdas och föreslår vilken åtgärd de bör få. Vi arbetar tillsammans med Trafikverkets projektledare, bro-, drift- och beläggningsansvariga och stöttar entreprenörerna på plats i byggskedet. Sedan besiktigar vi åtgärden för att säkra att målet har nåtts och för att samtliga parter ska få feedback i arbetet. Vi arbetar även med Trafikverkets nya Miljödatabas där landets samtliga miljöåtgärder längs bana och väg, samt platser som är i behov av åtgärd, kommer att finnas samlade.

Kommentarer

Var i region syd (trafikverket) har ni utteråtgärder på gång?

I år bygger vi i Skåne, Blekinge och Jönköpings län.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Each email address will be obfuscated in a human readable fashion or (if JavaScript is enabled) replaced with a spamproof clickable link.

Mer information om formateringsmöjligheter