Välkommen till MyraNatur!

Vi arbetar för vår vackra svenska natur genom naturvård och bevarande av både det vilda och det tama.
Vi arbetar för vår vackra svenska natur genom naturvård och bevarande av både det vilda och det tama.
Vi arbetar för vår vackra svenska natur genom naturvård och bevarande av både det vilda och det tama.
Vi arbetar för vår vackra svenska natur genom naturvård och bevarande av både det vilda och det tama.
Vi arbetar för vår vackra svenska natur genom naturvård och bevarande av både det vilda och det tama.

Aktuellt

Hedemorakycklingar leveransklara

2013-08-06 Årets första kycklingar är nu självständiga och det är dags för nya hem. Det finns både mörka, ljusa, gråa och spräckliga och med olika färger på kragarna. Läs mer

Utterns förekomst i Uppsala län inventerad i höst

2012-10-27 Under september månad genomförde vi en inventering av utter i Uppsala län på uppdrag av Länsstyrelsen i Uppsala län. Läs mer

Fortsatt arbete tillsammans med Trafikverket i regionerna Mitt och Öst

2012-10-26 Under 2012 har vi fortsatt att arbeta på uppdrag för Trafikverket i Regionerna Mitt och Öst med åtgärder som gynnar utter och annat mindre och medelstort vilt. Läs mer

Roslagslammen leveransklara

2012-06-29 Årets lamningssäsong gick i rasande fart. Lammen föddes i mars månad och är nu tillräckligt gamla för att börja se sig om efter nya hem. Läs mer

Skånska uttrars trygghet vid vägar kontrolleras

2012-01-17 Under vecka 3 är vi på plats i Skåne och utvärderar den skånska uttersatsningen längs vägnätet. På uppdrag av Trafikverket Region Syd synar vi 50 åtgärder som utförts för att minska risken för att utter ska trafikdödas. Läs mer

Hur bra är landets utterpassager?

2011-09-28 Nu går vi till botten med hur bra de utteråtgärder som har gjorts längs väg och järnväg verkligen är. Många olika modeller har byggts genom åren. Vi utvärderar dels hur de fungerar, dvs vilken typ av åtgärd som uttrar och andra arter föredrar, men också den byggnadsmässiga kvaliteten. Läs mer

I år ger vi råd och stöd till Trafikverkets regioner Öst och Mitt

2011-06-25 Vi fortsätter med Trafikverkets arbete att minska vägnätets och järnvägens påverkan på småviltet, med uttern som ambassadör. Under 2011 ger vi stöd och råd framför allt i Trafikverkets regioner Öst och Mitt. Läs mer

Nu gör vi klart för utter längs järnväg

2011-05-19 Farliga korsningar mellan vatten och järnväg för utter ska kartläggas för att kunna åtgärdas. I år gör vi på uppdrag av Trafikverket klart de kvarvarande områdena i landet. Vi arbetar längs järnvägen från Blekinge i söder till Norrbotten i norr. Läs mer

Välkommen till MyraNaturs nya hemsida

2011-03-24 Äntligen står vår nya hemsida klar och vi hoppas att ni ska finna den användbar. Läs mer

Utterföredrag och exkursion Älvkarleö

2011-02-26 Föredrag och exkursion om utter den 17 april 2011 vid Älvkarleö, Nedre Dalälven. Evenemanget arrangeras av Naturskyddsföreningen Älvkarleby. Läs mer
Prenumerera på innehåll