Om MyraNatur

Ekbarkens nära tusenåriga mångfald. Foto: J Arrendal/MyraNatur.
MyraNatur är ett konsultföretag inom naturvård och artbevarande. Vi har även kurser och exkursioner, fotograferar, samt håller ett par utrotningshotade husdjursraser.
Foto: P Blomkvist/MyraNatur.

MyraNatur utför konsultuppdrag inom naturvård och bevarande av arter för exempelvis länsstyrelser och Trafikverket. Vi satsar också på kursverksamhet, undervisning och exkursioner i små grupper med mottot ”på naturens villkor”. Vi dokumenterar gärna vår vackra natur med kamera. Dessutom håller MyraNatur ett par utrotningshotade husdjursraser.

Vår verksamhet grundas på kunskap genom fakta, erfarenhet och forskning. Noggrannhet är ett nyckelord i vårt arbete.

Vi tar konsultuppdrag över hela Sverige. Exkursioner och kurser genomför vi både i av oss själva utvalda områden, såväl som på av er önskade platser.

MyraNatur drivs av Johanna Arrendal, fil dr i zooekologi, med specialistkompetens inom ämnet utter.