Publikationer

Backnejlika på välbetad mark. Foto: J Arrendal/MyraNatur.
Här finner ni samtliga rapporter och publikationer som MyraNatur har producerat, samt vetenskapliga artiklar av Johanna Arrendal. De flesta finns som pdf. Rapporter publicerade i uppdragsgivarens rapportserie kan även hämtas på respektive webbsida.
Arrendal J. 2010. Utvärdering av åtgärdsprogram för bevarande av utter 2006-2010. MyraNatur rapport 2010:4
Arrendal J. 2010. Redovisning av åtgärdsprogram för bevarande av utter 2006-2010. MyraNatur rapport 2010:3.
Arrendal J. 2010. Bristanalys för utter längs järnvägen i norra Sverige. MyraNatur rapport 2010:2
Arrendal J. 2010. Utter och järnväg – en bedömning av tågtrafiken som hot mot utterpopulationen i Sverige. MyraNatur rapport 2010:1
Mucci N, Arrendal J, Ansorge H, Bailey M, Bodner M, Delibes M, Ferrando A, Fournier P, Fournier C, Godoy JA, Hajkova P, Hauer S, Heggberget TM, Heidecke D, Kirjavainen H, Krueger H, Kvaløy K, Lafontaine L, Lanszki J, Lemarchand C, Liukko UM, Loeschcke V, Ludwig G, Madsen AB, Mercier L, Ozolins J, Paunovic M, Pertoldi C, Piriz A, Prigioni C, Santos- Reis M, Salus Leis T, Stjernberg T, Schmid H, Suchentrunk F, Teubner J, Tornberg R, Zinke O, Randi E. 2010. Genetic diversity and landscape genetic structure of otter (Lutra lutra) populations in Europe. Conservation Genetics 11: 583-599.
Arrendal J. 2009. Faunapassager för utter i Stockholms län – kort utvärdering av 18 utterpassager. MyraNatur rapport 2009:1.
Arrendal J, Blomkvist P. 2009. Utterns förekomst i Stockholms län 2007-2008. Länsstyrelsen i Stockholms län rapport 2009:02.
Arrendal J, Caruth E, Eriksson O. 2008. Bristanalys natur och kulturmiljö Region Mälardalen, Barriärer, Hjortdjur/Utter/Groddjur/Fisk. Vägverket.
Björklund M, Arrendal J. 2008. Demo-genetic analysis of a recovering population of otters in Central Sweden. Animal Conservation 11: 529-534.
Arrendal J, Caruth E. 2008. Bristanalys hjortdjur, Vägverket Region Mälardalen. Vägverket.
Arrendal J. 2008. Bristanalys utter, Vägverket Region Mälardalen. Vägverket.
Arrendal J, Blomkvist P. 2008. Utterns förekomst längs kusten i Stockholms län 2007. MyraNatur rapport 2008:1.
Arrendal J, Vilà C, Björklund M. 2007. Reliability of noninvasive genetic census of otters compared to field censuses. Conservation Genetics 8: 1097-1107.
Arrendal J, Blomkvist P. 2007. Utterns förekomst längs kusten och Dalälven i Uppsala län 2006. Länsstyrelsen i Uppsala län rapport 2007:7.
Arrendal J. 2007. Conservation genetics of the Eurasian otter in Sweden. Doktorsavhandling, Uppsala universitet.
Arrendal J, Blomkvist P. 2006. Rekommendation för stängsling vid tre faunapassager för utter längs nya E4, region Mälardalen. MyraNatur rapport 2006:2.
Arrendal J, Blomkvist P. 2006. Faunapassager för utter i Stockholms län – inventering av åtgärdsbehov för ett urval broar. MyraNatur rapport 2006:1.
Randi E, Mucci N, Arrendal J et al. 2005. Assessing the patterns of genetic diversity in otter populations in Europe. In: European Otter Workshop, Padula (Salerno), Italy, 20–23 October 2005.
Arrendal J, Walker CW, Sundqvist A-K, Hellborg L, Vilà C. 2004. Genetic evaluation of an otter translocation program. Conservation Genetics 5: 79-88.
Arrendal J. 2003. The role of genetics in population viability analysis. Introduktionsuppsats nr 84. Avdelningen för zooekologi, EBC, Uppsala universitet.
Arrendal J. 2000. Microsatellite analysis of the genetic variation in the Eurasian otter (Lutra lutra) in Sweden. Examensarbete. Avdelningen för evolutionsbiologi, EBC, Uppsala universitet.