Roslagsfåren

Skäckigt bagglamm. Foto: J Arrendal/MyraNatur.
Vitt tacklamm. Foto: J Arrendal/MyraNatur.
Nyklippt skäckig tacka. Foto: J Arrendal/MyraNatur.
Svart årslamm en frostig höstmorgon. Foto: J Arrendal/MyraNatur.
Ungbagge. Foto: J Arrendal/MyraNatur.

Våra roslagsfår är ekologiska, genbanksgodkända och fria från Maedi-Visna (M3). Vi förebygger parasitproblem genom växelbete eller välkomstbete, provtagning två gånger om året, samt kontrollerade livdjursinköp.