Åtgärdsförslag för faunapassager för utter i norra Stockholms län

Åtgärdsförslag för faunapassager för utter i norra Stockholms län, för Vägverket Region Stockholm.