Bristanalys utter-järnväg

Låg järnvägsbro över å. Foto: J Arrendal/MyraNatur.
Vandringshinder i bäck. Foto: J Arrendal/MyraNatur.
För strömt vid höga flöden. Foto: J Arrendal/MyraNatur.
Timmertåg på banvall tvärs sjö. Foto: J Arrendal/MyraNatur.
Bil och cykel för att komma fram till broar och trummor längs järnvägen. Foto: J Arrendal/MyraNatur.
Bristanalys utter järnväg, kvarvarande områden i Sverige, för Trafikverket. Identifiering av platser längs järnvägar i södra Sverige som behöver åtgärdas för utter via GIS och annan befintlig dokumentation, samt inventering av kvarvarande platser i både södra och norra Sverige.
Äldre järnvägsbroar för bäck och fordon ger möjlighet till landpassage för utter. Foto: J Arrendal/MyraNatur.