Fältexkursion snöspårning av lodjur och utter

Fältexkursion för delegation ur the European Society of Conservation Biology: snöspårning av lodjur och utter, för Länsstyrelsen i Uppsala län.