Föredrag och exkursion utter, Bollnäs

Föredrag och exkursion utter, arr Naturskyddsföreningen, Bollnäs. Med anledning av utterns återkomst till Galvån, höll vi på uppdrag av Naturskyddsföreningen, ett föredrag och en uttervandring på plats. Vi visade hur uttern rör sig längs ån, platser som uttern besöker och var man kan hitta utterspillning.