Föredrag och exkursion utter, Karlholm

Vår utterutställning garnerade med material från Länsstyrelsen. Foto: P Blomkvist/MyraNatur.
Johanna håller föredrag. Foto: P Blomkvist/MyraNatur.
Det var många intresserade som kom för att delta. Foto: P Blomkvist/MyraNatur.
Samling inför spillningsförevisning i Karlholm. Foto: P Blomkvist/MyraNatur.
Föredrag och exkursion utter, Karlholm, arr Länsstyrelsen i Uppsala län. Ett 80-tal deltagare fick lära sig lite mer om utterns liv och se och lukta på utterspillning i Karlholm, Uppland. Evenemanget arrangerades med anledning av den utterinventering som MyraNatur utfört i Dalälven och längs Uppsala läns kust på uppdrag av Länsstyrelsen.