Föreläsning inventeringsmetodik, Uppsala universitet

Föreläsning om inventeringsmetodik, för kursen Ecological methods, Uppsala universitet.