Föreläsning och exkursion, Grimsö

Studenter ler sig hur uttern rör sig. Foto: j Arrendal/MyraNatur.
Föreläsning och exkursion utter, för kurs i Viltbiologi, inst för naturvårdsbiologi, Sveriges lantbruksuniversitet SLU.