Föreläsning och exkursion utter, Hägernäs

Föreläsning och exkursion utter, för kurs i Viltbiologi, inst för naturvårdsbiologi, Sveriges lantbruksuniversitet SLU.