Föreläsning och exkursion utter, Uppsala universitet.

Studenter och lärare samlade på bro vid utterexkursionen. Foto: J Arrendal/MyraNatur.
Äldre utterspillning under bron. Foto: J Arrendal/MyraNatur.
Föreläsning och exkursion utter, kurs i bevarandebiologi (conservation biology), Uppsala universitet.