Föreläsning Spårtecken däggdjur

Föreläsning Spårtecken däggdjur, för kursen Vertebratfaunistik, Uppsala universitet.