Föreläsning Spårtecken däggdjur

Föreläsning spårtecken däggdjur, för kursen Vertebratfaunistik, Uppsala universitet.