Kurs i snöspårning däggdjur

Studenter och nöjd kursledare (Olle Håstad) framför lodjursspår. Foto: J Arrendal/MyraNatur.
Exkursion (kurs i snöspårning), för kursen Vertebratfaunistik, Uppsala universitet.

Exkursionen startade med spår av hare och räv, vilka gav tillfälle att lära sig grundläggande spårningsteknik (gångarter, mått). Därefter studerade vi spår av bl a ekorre, grävling, rådjur, utter och lodjur.