Lodjursexkursion Tinäset, Färnebofjärden

Lodjursexkursion Tinäset, Färnebofjärden, arr Naturum Färnebofjärden. Lodjursexkursion i skymning. Deltagarna fick se spår i snön, lukta på lodjurets markeringar på husknutar och vindskydd. Medan skymningen föll hölls en föreläsning i värmen i Lobergskojan, därefter begav vi oss ut för att lyssna efter lodjurets brunstläte, eller uggleläten. Natten förblev dock tyst, men efter kvällens upplevelser och korvgrillning verkade deltagarna ändå nöjda.