Rådgivning faunaåtgärder, Vägverket Region Mälardalen

Rådgivning och stöd faunaåtgärder, Vägverket Region Mälardalen. Inventering av platser som behöver åtgärdas för utter. Revidering av prioriteringslistor, genomförandebeskrivningar för åtgärder, stöd för projektledare och entreprenör vid konstruktion av faunapassage, besiktning genomförda åtgärder.