Rådgivning och utvärdering faunaåtgärder, Vägverket Region Stockholm

Rådgivning, stöd och utvärdering faunaåtgärder, Vägverket Region Stockholm. Utvärdering av nybyggda faunapassager för utter, samt generell rådgivning om åtgärdstyper.