Rådgivning utteråtgärder, Vägverket Region Mälardalen

Rådgivning viltstängsel för utter vid nya E4, för Vägverket Region Mälardalen.