Redovisning och utvärdering av åtgärdsprogram för utter

Redovisning och utvärdering av Åtgärdsprogram (ÅGP) för utter 2006-2010, Länsstyrelsen i Jönköpings län.