Revidering av undersökningstyp utter-mink

Revidering av den nationella standarden (undersökningstyp) för inventering av utter i Sverige, Länsstyrelsen i Jönköpings län.