Specialiststöd utteråtgärder vid väg och järnväg

Vid Hjulstabrons vägbank (väg 55) riskerar utter att trafikdödas. Foto: J Arrendal/MyraNatur.
Åtgärd i form av torrtrumma med lockande markeringsstenar. Foto: J Arrendal/MyraNatur.
Vägbank vid Ösjön väg 63 med hinder för utter. Foto: J Arrendal/MyraNatur.
Rörbro med fall nedströms kan vara svår att passera för utter. Foto: J Arrendal/MyraNatur.
Råd och stöd angående utteråtgärder till Trafikverket regionerna Öst och Mitt. Revidering och uppdatering av prioiteringslistor, råd om typ av åtgärd, stöd på plats i byggskedet, besiktning av genomförda åtgärder, planering för 2012 års arbete.