Team-building

Start med uppdelning i team. Foto: P Blomkvist/MyraNatur.
På uppdrag på Dannemorasjön med isskorpa. Foto: P Blomkvist/MyraNatur.
Inga uppdrag är för svåra om man har en stor kniv. Foto: P Blomkvist/MyraNatur.
Mot nya uppdrag på Fyrisåns övre del. Foto: P Blomkvist/MyraNatur.
Det är svårt, men man kan välta med den största Inkas-kanadensaren. Foto: P Blomkvist/MyraNatur.
Genom sumpskogen gäller det att hjälpas åt att hålla humöret uppe. Foto: P Blomkvist/MyraNatur.
När man är stelfrusen behöver man hjälp att få på sig torra kläder. Foto: P Blomkvist/MyraNatur.
Slut på slitet, nu blir det bara bättre och bättre! Foto: P Blomkvist/MyraNatur.
Team-building för grupp ur ledningscentralen, Stockholms brandförsvar. Gruppen fick under ledning genomföra en lagom strapatsfylld kanotpaddling med olika övningsmoment i samarbete. Därefter avslappning i form av bastubad. Dagen avslutades med middag på Dannemora Wärdshus.