Utterexkursion Färnebofjärden

Exkursionsdeltagare framför utterlöpa. Foto: J Arrendal/MyraNatur.
Deltagarna samlade, exkursionsledaren till vänster. Foto: K Nyremo.
Kalle Nyremo med utterfilm och Johanna Arrendal med utterutställning. Foto: J Berg.
Utterexkursion, snöspårning, Färnebofjärden, för Länsstyrelsen i Gävleborg. En riktigt lyckad utterexkursion vintertid bjuder på både färska utterspårlöpor och strålande sol. Så blev det också vid utterexkursionen i Färnebofjärden.
Smutsiga spår efter nyvaken utter. Foto: J Arrendal/MyraNatur.

Den 6 februari 2011 genomförde MyraNatur en utterexkursion i Färnebofjärdens Nationalpark. Arrangör var Färnebofjärdens Naturum. Vi startade med ett kort föredrag om uttern och Karl Nyremo, Tärnsjö, visade sina senaste fantastiska filmsekvenser av utter i Gysingetrakten. Därefter begav vi oss ut. I strålande solsken skidade vi längs ett dygnsgammalt utterspår. Deltagarna fick lukta på färsk utterspillning, kika på en daglega och se hur uttern hade rört sig i och längs vattnet. Även spår av bäver fanns att jämföra med. När utterspåren bar iväg ut på Färnebofjärdens svaga is lämnade vi det och for åter för lite fika innan vi stuvade in skidorna i bilarna för tillbakafärd.