Utterexkursion Färnebofjärden

Sevedskvarn i april. Foto: J Arrendal/MyraNatur.
Utterspillning vid Sevedskvarn. Foto: J Arrendal/MyraNatur.
Föredrag och barmarksexkursion utter, Färnebofjärden, arr Länsstyrelsen i Gävleborg. Deltagarna fick se bilder och lyssna på ett föredrag om uttern och dess situation och efter detta samlades vi vid Sevedskvarn för att göra en uttervandring. Under vandringen visade vi platser som uttern gärna besöker och svarade på frågor.