Utterföredrag och exkursion Älvkarleby

Del av älvfåra som besöktes vid exkursionen. Foto: J Arrendal/MyraNatur.
Markeringssten. Foto: J Arrendal/MyraNatur.
Utterspillning. Foto: J Arrendal/MyraNatur.
Utter- och minkutställning vid föredraget. Foto: J Arrendal/MyraNatur.
Utterföredrag och exkursion på barmark, Laxön, Älvkarleby, för Naturskyddsföreningen i Älvkarleby. Efter ett längre föredrag med senaste nytt om uttern i Sverige, begav vi oss ut längs Dalälvens steniga fall vid Älvkarleby för att kalibrera synen för hur man hittar spårtecken efter uttern i en sådan miljö.
Utterns tillhåll. Foto: J Arrendal/MyraNatur.

Dagens föredrag tog upp både bakgrundsfakta om utter, hot och problemlösning, men även Åtgärdsprogrammet för utter, vilket löpte ut 2010, och den utvärdering som har gjorts av programmet sammanfattades. Eftermiddagens strålande sol hade lockat ett tjugotal deltagare och efter föredraget visade vi hur man söker efter utterspillning i extremt steniga forsar. Vi hittade bland annat ett välutnyttjat tillhåll för utter. Aktiviteten inspirerade några av deltagarna till att framöver slå sig ner för att spana efter utter - medan isen låg lär tre uttrar ha setts i området. Vid dagens exkursion for sammanlagt två par glasögon och en man ner i det mycket grunda vattnet, men allt och alla kunde turligt nog räddas upp igen.