Utterinventering kust och Dalälven i Uppsala län

Vik längs den norduppländska kusten. Foto: P Blomkvist/MyraNatur.
Väl vald markeringsplats i båthus. Foto: J Arrendal/MyraNatur.
Spillningsinsamling i båthus. Foto: P Blomkvist/MyraNatur.
Spillningsinsamling där båthusägarna hjälpsamt har lyft undan golvplank. Foto: P Blomkvist/MyraNatur.
Härliga klippor vid Gårdskär. Foto: P Blomkvist/MyraNatur.
En av flera norduppländska fiskehamnar. Foto: P Blomkvist/MyraNatur.
Vår kapten i Gräsös östra skärgård använde liten eka i ur och skur. Foto: P Blomkvist/MyraNatur.
Lugnet vid Dalälvens fjärdar om hösten. Foto: P Blomkvist/MyraNatur.
Inventering av utter längs kust och Dalälv i Uppsala län, för Länsstyrelsen i Uppsala län.