Utterinventering kust och skärgård Stockholms län

Fjärdar och badhus. Foto: P Blomkvist/MyraNatur.
Spillning inne i båthus. Foto: P Blomkvist/MyraNatur.
Spillning under bryggor. Foto: P Blomkvist/MyraNatur.
Kustlinje och öar inventerades. Foto: P Blomkvist/MyraNatur.
Inventering av utter längs kust och i skärgård i Stockholms län, för Länsstyrelsen i Stockholms län.