Utterinventering södra Stockholms län

Spegelblanka höstsjöar. Foto: J Arrendal/MyraNatur.
Markeringsplats i gammal kvarn. Foto: J Arrendal/MyraNatur.
Färsk utterspillning i Hölö. Foto: J Arrendal/MyraNatur.
Uppdragsgivarna samlar kraft för resten av dagen på Ornö. Foto: J Arrendal/MyraNatur.
Inventering av utter i södra Stockholms län, för Länsstyrelsen i Stockholms län. Första inventeringen i området.
Spillning under bro. Foto: J Arrendal/MyraNatur.