Utvärdering av faunapassager för utter

Hylla genom rörbro. Foto: J Arrendal/MyraNatur.
Torrtrumma. Foto: J Arrendal/MyraNatur.
Nationell utvärdering av befintliga utteråtgärder för Trafikverket. Vi sammanställer vad som är byggt, utvärderar ett antal modeller och varianter för att se hur de fungerar för utter, jämför kvaliteter och kostnader. Syftet är att få fram vilka modeller som bör användas, på vilka typer av platser de bör användas och hur de bör anläggas för att få bästa effekt.