Utvärdering faunaåtgärder

Utvärdering av nybyggda faunapassager för utter i Stockholms län. Revidering av prioriteringslista för kommande åtgärder. Uppdragsgivare: Trafikverket Region Stockholm.