Bakgrund Johanna

Johanna inventerar utter. Foto: P Blomkvist/MyraNatur.
Johanna Arrendal är biolog och fil dr i zooekologi. Hon har arbetat med många olika arter, både i fält, på lab och på kontor. Här nedan presenterar hon sig själv.
Foto: J Arrendal/MyraNatur

Utbildning
Jag har studerat bl a zooekologi, populationsgenetik, viltbiologi och naturvårdsbiologi och har examen från Uppsala universitet. Jag är fil dr i zooekologi och min avhandling handlade om utter, närmare bestämt bevarandegenetiska studier av utter.

Arbete
Parallellt med universitetsstudierna jobbade jag i fält med olika arter, såsom utter, fjällräv, sillgrissla, fiskgjuse, varg, lo, stenskvätta, men även laboratoriejobb med fruktflugor och gös.

Specialisering på utter
Sedan 1996 har jag specialiserat mig på utter, från början i och med medverkan vid utterinventeringar och andra projekt om utter. Uttrarna tog dessutom upp största delen av min fritid, då jag tillbringade mycket tid ute i uttermarker. Examensarbetet på universitetet blev en studie av utterns genetiska variation i Sverige. Vid det här laget var mitt intresse för arten mycket stort och jag ville fylla i några av de kunskapsluckor som fanns om uttern.

Jag valde att göra min forskningsutbildning, dvs doktorera, om uttern. Uttern är dock en relativt svårstuderad art, i och med att den rör sig  över stora områden, delvis lever i vatten, och mestadels är nattaktiv. Vid denna tidpunkt hade man börjat använda teknik genom DNA-analyser av sådant som djuren släpper efter sig, ex hår och spillning. Detta gav mig möjligheten att göra detaljerade studier av en utterpopulation i Uppland utan att störa djuren i sig. Avhandlingen stod klar 2007.

Efter detta har jag fortsatt att arbeta med utter inom MyraNatur. Det handlar om bl a inventeringar, metodutveckling, utvärderingar av åtgärder och åtgärdsprogram och arbete med faunapassager vid vägar och järnvägar.

Uppdrag
För MyraNatur utför jag uppdrag inom bevarandeekologi och naturvård, både intensiva fältarbeten såväl som ingående dataanalyser. Jag håller föredrag och exkursioner både på universitetsnivå och för allmänheten. Se vidare under Uppdrag.

Medlemskap
Medlem i den internationella naturvårdsorganisationen IUCNs utterspecialistgrupp (OSG).
Medlem i det europeiska nätverket för infrastruktur och vilt IENE.

Körkort och andra certifikat
B-körkort
Förarbevis för fritidsbåt
Dykcertifikat: PADI Advanced Open Water Diver
Jägareexamen
Säkerhet på väg, Vägverket 
BASÄVISTA, BanverketMedlem i den internationella naturvårdsorganisationen IUCNs utterspecialistgrupp (OSG).
Medlem i det europeiska nätverket för infrastruktur och vilt IENE.Medlem i den internationella naturvårdsorganisationen IUCNs utterspecialistgrupp (OSG).
Medlem i det europeiska nätverket för infrastruktur och vilt IENE.Medlem i den internationella naturvårdsorganisationen IUCNs utterspecialistgrupp (OSG).
Medlem i det europeiska nätverket för infrastruktur och vilt IENE.