Bevarandeinsatser

Många insatser har gjorts för att bevara uttern och sedan 1990-talet ökar arten åter till antal och utbredning i vårt land. Bland annat har användandet av vissa miljögifter förbjudits, habitat har restaurerats och faunapassager för utter vid broar byggs för att minska risken för att uttern springer över vägbanan. Utterns förekomst inventeras för att följa populationens utveckling och för att upptäcka eventuella minskningar i tid. Ett åtgärdsprogram har skapats för att ge riktlinjer för utterns bevarande i vårt land.
 
Även mera direkta åtgärder har gjorts för att få uttern att öka i Sverige. När situationen för uttern såg som sämst ut på 1980-talet startades ett stödutplanterings-projekt för att stödja de spillror av utterstammen som fanns kvar i södra Sverige. Mellan 1987 och 1992 sattes 54 uttrar med nordnorskt och finskt ursprung ut i Södermanland (47 st) och Uppland (7 st).