Livdjursförsäljning får 2010

Roslagslamm på tidigt vårbete. Foto: J Arrendal/MyraNatur.

Vi har både bagglamm och tacklamm till försäljning. Vi kan även tänka oss att sälja enstaka vuxna tackor med eller utan lamm. Kontakta oss för information om individerna och deras ursprung.

OBS! Vi har sålt slut 2010, välkommen nästa år igen!